Borular

50mm Qofralı boru

Diametr: 50 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

100mm Qofralı boru

Diametr: 100 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

150mm Qofralı boru

Diametr: 150 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

200mm Qofralı boru

Diametr: 200 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

300mm Qofralı boru

Diametr: 300 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

400mm Qofralı boru

Diametr: 40 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

500mm Qofralı boru

Diametr: 500 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

600mm Qofralı boru

Diametr: 600 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

800mm Qofralı boru

Diametr: 800 mm
Vahid: Meter
Təyinat: Drenaj
Rəng: Qara
Paketləmə: Uzununa
Növ: Boru
Genus: HDPE
Standard: SN4/SN8
Çatdırılma: EXW/CIF/CAF
Birləşmə növü: Keçirtmə- Plomblu

İki-qat büzməli polipropilen borular kanalizasiya, fırtına və yeraltı suların çəkilməsi üçün təyin olunub. Çox istiqamətli quruluşlu bu borular praktiki olaraq bütün sahələrdə istifadə olunur – sənayedə, hidrotexniki və hidroloji sistemlərdə, dəmir yolu və avtomobil yollarının tikintisində. Boru ağzına görə tez və asan quraşdırma Böyük yüklü, dinamik yolların altında Borular qoyulması imkanı Bu boruların yükgötürmə qabiliyyəti çox deyil, amma üzüklərin (8 KN / m2 or SN8)standardlara uyğunluğuna görə böyük dözümlülüyü var Daxili səthi hamar olduğundan müxtəlif çirklər və çöküntülər toplanmır. Qısa müddətdə, suyun +95ºC temperaturuna davam gətirməyə qadirdir. İki-qat büzməli polipropilen borular müasir alman avadanlıqları və ekstruziya tökmə metodunun tətbiqi ilə istehsal olunur. Daxili səth hamar, xarici səth isə büzməlidir. Xarici qatın materialı ultrabənövşəyi işıqdan qoruyan gara rənglə rənglənib. Daxili qat sarı və ağ rənglə rənglənib. Bu boruların istismar müddəti 50 ildən artıqdır. Propilen Boruların keyfiyyətinə nəzarət akkreditə olunmuş NZS ISO / IEC 17025:2009 keyfiyyət standartı laboratoriyasında həyata keçirilir.

Qofralı polietilen boruların hazırlanması üçün yüksək keyfiyyətli xammal seçilir. Borular 3 qatdan 100 faiz yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) tərkibli daxili qat, polad və yapışdırıcı polietilendən ibarət ara qat, xarici görünüşü hamar göstərən 100 faiz yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) tərkibli qatdan ibarətdir. Yüksək keyfiyyətli qofralı borular xarici qatındakı büzməli məsamələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı olduqca dözümlüdür. Həmçinin gərilmə və burulmaya, xarici sıxışdırmalara, eləcə də daxili və xarici polietilen izolyasiyası ilə paslanma və digər kimyəvi təsirlərə qarşı da davamlıdır. Qofralı polietilen boruların digər üstünlüyü bir-birinə rahat qaynaq edilməsidir.
PE 100 təzyiqli borular yüksək təzyiqədavamlılığı ilə seçilir. Bu borular daha az divar qalınlığına və daha yüksək mexaniki üstünlüklərə malikdir. Polietilen boruların standart ölçü nisbəti (Standard Dimension Ratio ) SDR 26- SDR7.4 intervalında və daxili təzyiqə davamlılığı PN 6- PN 25 diapazonundadır.

İstehsal olunan ikiqatlı qofra boruların müsbət cəhətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:

  • İstismarının asanlığı: qofra borunun tətbiqi lazım olan anda kabelin dəyişdirilməsini asanlaşdırır.
  • Hamar daxili səthin hesabına kabel çəkilişi asanlaşır.
  • Əməliyyat uzunömürlülüyü və iqtisadi cəhətdən faydalılıq.
  • Drenaj sistemlərinin quraşdırılmasında əvəzsizdir.

Borular 1 – 15 m dərinlikdə və -40ºС – +90ºС temperatur intervalında fiziki, kimyəvi və texniki təsirlərə davamlıdır. Eyni zamanda, büzməli Borular mühəndis qurğuların fəaliyyət ömrünü uzadır, onların təmiri minimal vaxt itkisi ilə nəticələnir.

İki-qat qofra polipropilen borular kanalizasiya, drenaj və yeraltı suların çəkilməsi üçün təyin olunub. Çox möhkəm quruluşlu bu borular praktiki olaraq bütün sahələrdə istifadə olunur – sənayedə, hidrotexniki və hidroloji sistemlərdə, dəmir yolu və avtomobil yollarının tikintisində.

  • Genağızın sayəsində tez və asan quraşdırma
  • Ağır yüklü, dinamik yolların altında Borular düzülməsi imkanı
  • Bu boruların yükgötürmə qabiliyyəti çox deyil, amma həlqəvi möhkəmliyin sayəsində (8 KN / m2 or SN8)standardlara uyğunluğuna görə böyük dözümlülüyü var
  • Daxili səthi hamar olduğundan müxtəlif çirklər və çöküntülər toplanmır.
  • Qısa müddətdə, suyun +95ºC temperaturuna davam gətirməyə qadirdir.